1 Meztirg

Bachelor Essay Uva Rechten

Scriptie (bachelor)

Het vak 'Bachelorscriptie' vormt de afsluiting van de bacheloropleidingen Rechtsgeleerdheid, Notarieel recht en Fiscaal recht. Het vak bestaat uit het schrijven en mondeling verdedigen van een wetenschappelijk werkstuk (in het Nederlands of Engels), waarbij je gebruik maakt van de tijdens je opleiding verworven onderzoeks- en schrijfvaardigheden.

Overzicht bachelorscriptie

Het vak bachelorscriptie wordt zowel in het eerste als het tweede semester gegeven. In principe hoort dit vak echter thuis in het tweede semester van het derde studiejaar wanneer de bachelorfase wordt afgerond. Studenten bepalen zelf in welk semester ze de bachelorscriptie schrijven. Aanmelden is mogelijk vanaf de vakaanmeldingsperiode voorafgaand aan het semester, tot en met de eerste maandag van het semester.

Tijdpad

In de eerste week van het onderwijs dien je je via Blackboard voor een specifiek onderwerp/rechtsgebied aan te melden. Het is aan te raden dit direct te doen wanneer de inschrijving opent. De meeste rechtsgebieden hanteren een quotum waardoor de voorkeur van de student voor een bepaald onderwerp/rechtsgebied niet altijd kan worden gehonoreerd. De bachelorscriptie is echter vooral een proeve van bekwaamheid waarin blijk wordt gegeven van de in de voorgaande bachelorjaren verworven juridische inzichten en onderzoeks- en schrijfvaardigheden.

Het schrijven van de bachelorscriptie is aan een verplicht te volgen tijdpad gebonden met strikte deadlines voor de aanmeld- en inlevermomenten. Het precieze tijdpad kun je op Blackboard terugvinden.

Toelatingseisen

Als vuistregel geldt dat een student start met het schrijven van de bachelorscriptie als nagenoeg alle vakken van het eerste en tweede jaar en daarnaast een substantieel deel van de vakken van het eerste semester van het derde jaar met succes zijn afgesloten. Als maatstaf geldt dat een minimum van 120 EC is behaald. Indien men schrijft over een rechtsgebied dat tot het curriculum behoort, dient dit vak met een voldoende te zijn afgesloten.

Aanpassen omvang bachelorscriptie vanwege nieuw bachelorcurriculum 2017

De overgang naar het nieuwe curriculum kan tot gevolg hebben dat je aan het eind van het bachelorprogramma niet precies op 180 EC uitkomt. Dit kan o.a. worden opgelost door een aanpassing van de omvang van de bachelorscriptie. Dat moet wel vooraf worden aangegeven bij de scriptiebegeleider (achteraf aanpassen kan niet) en is alleen bedoeld om een eventueel tekort aan te vullen – je kunt niet naar eigen inzicht de omvang van de bachelorscriptie uitbreiden.

Meer informatie

Kijk voor meer informatie op Blackboard (let op: er zijn verschillende Blackboardpagina's voor het vak in het eerste semester en het vak in het tweede semester) en naar de beoordelingscriteria schriftelijke vaardigheden.

Geen vrijstelling

Voor de bachelorscriptie kun je in principe geen vrijstelling krijgen. Zie hiervoor de informatie onder 'Vrijstelling'.

Gepubliceerd door  Faculteit der Rechtsgeleerdheid

16 januari 2018

Bij ons ben je jurist vanaf dag één. Om een succesvol academisch jurist te worden, is het belangrijk goed te begrijpen hoe het er in de praktijk aan toe gaat. Daarom kun je in je eerste studiejaar bijvoorbeeld praktijkcolleges volgen van bekende namen uit de rechtspraktijk of de bestuurlijke wereld, en kun je ervaring opdoen bij ons ‘virtuele advocatenkantoor’: de Amsterdam Law Firm.


Download folder


Jurist vanaf dag één

Rechten studeren aan de UvA geeft je een brede kijk op het vakgebied: we verkennen het recht in een Europese en internationale context én in relatie tot andere vakgebieden. Omdat Rechtsgeleerdheid altijd in verbinding moet staan met de veranderende wereld.

We staan bekend om een eigenzinnige benadering en dagen jou als student ook uit om fundamentele vragen te stellen. We leren je kritisch te zijn, scherp: een essentiële vaardigheid voor een academisch jurist.

-

Video wordt geladen..

Rechtenstudenten vertellen over hun studie aan de UvA.

Aansluiting op de praktijk

Nieuw in collegejaar 2017-2018 is het vak ‘Zicht op de rechtspraktijk’, gedoceerd door professionals die in Amsterdam werkzaam zijn. Denk aan advocaten en rechters, maar ook aan mensenrechtenexperts, journalisten en politici. Hier leer je wat er allemaal komt kijken bij de toepassing van het recht. Je ontdekt hoe lastig het vaak is de feiten vast te stellen. Als je de eerste helft van het studiejaar goed hebt doorlopen, ben je klaar voor het echte werk in de Amsterdam Law Firm.

Naast een sterke focus op de praktijk zorgen we ook voor een goede verbinding tussen ons onderwijs en onderzoek.

Persoonlijke begeleiding en veel extra’s

Tijdens je hele studie krijg je individuele studiebegeleiding, afgestemd op jouw behoefte en de fase in je studie. Daarnaast bieden we veel extra’s, zoals de TopLunches: deze bijeenkomsten laten zien wat je naast je studie kunt doen om je kans op een goede stage en baan te vergroten. Tijdens de TopLunches vertellen recruiters en deskundigen onder meer over de rechtspraktijk, beroepsoriëntatie en loopbaanbegeleiding.

Om alles uit je bachelor Rechtsgeleerdheid te halen en extra uitgedaagd te worden, kun je vanaf het eerste jaar al lid worden van het Amsterdam Honours College of Law (Honourscollege).

Stap voor stap bereiden we je voor op een mooie carrière. Als je na het behalen van je bachelor Rechtsgeleerdheid ook een van onze masters succesvol afrondt, kom je in aanmerking voor een vervolgopleiding. Onze afgestudeerden werken o.a. in het bedrijfsleven, bij financiële instellingen, in de politiek, bij de rechtbank en bij de overheid.

Bij de Amsterdam Law Firm werk je samen aan echte zaken.

Is rechten studeren iets voor jou?

Heb je een talent voor het bemiddelen bij lastige conflicten? Of vind je het interessant om te weten hoe je een rechter in de rechtszaal kunt overtuigen? Welk pad moet worden bewandeld bij medische fouten? Of hoe het nu zit met Instagram en jouw privacy? Dan is rechten studeren vast iets voor jou.

De studie is interessant als je een van de maatschappelijk georiënteerde profielen volgt op de middelbare school, maar ook de meer exacte profielen vormen een prima basis; succesvolle juristen moeten analytisch en logisch kunnen denken. Bèta-kennis komt dus goed van pas. 

Met een vwo-diploma (bijna) op zak kun je je direct aanmelden. Als je een internationaal equivalent van het vwo-diploma hebt, een hbo-propedeuse of een voltooide hbo-opleiding, dan gelden andere richtlijnen. Kom naar een van onze open dagen of word Student voor een Dag voor een eerste kennismaking!

Meer over de toelating en inschrijven

 

‘Tijdens je studie kom je erachter dat het recht overal is.’

Vakken en diploma

Per studiejaar kun je 60 punten halen en je ontvangt een bachelordiploma bij een totaal van 180. In principe kun je dus afstuderen nadat je drie studiejaren succesvol hebt afgerond en een afsluitende scriptie hebt geschreven.

Tijdens het bachelorprogramma volg je vakken die zowel theoretisch als praktijkgericht zijn:

  • Jaar 1: inleiding tot het recht
    Je volgt onder meer het vak ‘Zicht op de rechtspraktijk’, inleidende vakken op het terrein van strafrecht, privaatrecht, Europees recht et cetera, en leert veel over het recht in relatie tot het menselijk gedrag. Doe praktijkervaring op bij de Amsterdam Law Firm en/of word lid van het Honourscollege.

  • Jaar 2: verdieping en nieuwe vakken
    In het tweede jaar krijg je verdiepende en nieuwe vakken, onder meer aansprakelijkheidsrecht en internationaal recht. Aan het einde van het jaar kun je kiezen uit: de oefenrechtbank, arbeidsrecht of informatierecht.
  • Jaar 3: eigen invulling en nieuwe vakken
    Volg een van onze minors of ga een aantal maanden op uitwisseling in het buitenland. Je kunt in het derde jaar een half jaar naar eigen keus invullen. Een van de nieuwe vakken is ondernemingsrecht. Afsluitend schrijf je je bachelorscriptie.

Meer over de bacheloropleiding en de vakken

Vervolg en specialisaties

Veel van onze studenten kiezen na het behalen van de titel Bachelor of Laws (LLB) voor een van onze juridische masters. Je kunt voor verdere wetenschappelijke specialisatie gaan of juist de verbreding zoeken.

Meer over de juridische masteropleidingen

Waarom de UvA?

De belangrijkste redenen om te kiezen voor de UvA

1. Hoge kwaliteit

De UvA behoort tot de top van Europese universiteiten. Ook maken we deel uit van de League of European Research Universities (LERU) met o.a. de University of Cambridge en University of Oxford.

2. Rijke traditie, sterk verweven met de stad

Tolerante, open en internationale academische traditie, teruggaand tot 1632. Toen was de universiteit al nauw verweven met de stad.

3. Toekomstperspectieven

Amsterdam huisvest talrijke (internationale) bedrijven en instellingen: interessant voor het vinden van een stageplek en een baan. Daarnaast stimuleren we studenten deel te nemen aan een uitwisselingsprogramma.

4. Onderzoeksuniversiteit

Toonaangevend en baanbrekend onderzoek in alle wetenschapsgebieden. Interessant zijn de onderzoeksmasters die de UvA biedt in vrijwel alle disciplines. Dé voorbereiding op een promotietraject.

Heb je vragen?

Neem contact met ons op of raadpleeg onze antwoorden op veelgestelde vragen.

Kerngegevens


Diploma
LLB Rechtsgeleerdheid
Type
Regulier onderwijs
Vorm
Voltijd
Studielast
180 EC, 36 maanden
Voertaal
Nederlands
Start
September
CROHO-code
50700

Gepubliceerd door  Faculteit der Rechtsgeleerdheid

Video wordt geladen..

Leave a Comment

(0 Comments)

Your email address will not be published. Required fields are marked *